Actueel

Overzicht nieuws

Volg ons ook op Facebook of Instagram12 maart 2021

Thema dinosaurussen

De kinderen van de 3+ groep en leerjaar 1 en 2 zijn volop aan de slag met het thema dinosaurussen. In de themahoek kunnen de kinderen dinobotten ontdekken in het zand, als een echte archeoloog. Daarnaast worden er in de bouwhoek mooie dino verblijven gebouwd. 

In het lokaal van juf Joyce en juf Carla is het dino-ei uitgekomen, maar de baby dino is zoek. Vanmorgen zijn er pootafdrukken gevonden, zou dat van de baby dino zijn geweest...

Of misschien waren de afdrukken wel van de mama of papa van de baby dino, die zal vast opzoek zijn naar hun kindje. Er is een 'gezocht' poster gemaakt van de baby dino en we hebben lokaas opgehangen om de baby dino te lokken. Wie weet komt hij nog tevoorschijn…


12 maart 2021

Nieuw logo obs De Bussel

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht van 6 januari 2021, is er per 1 januari 2021 een nieuwe koepelorganisatie opgericht waarin onderwijs en opvang zijn ondergebracht: SCIO Groep voor opvang en onderwijs. 

In 2021 zullen alle 11 scholen en bijbehorende opvanglocaties van SKH zich ontwikkelen tot kindcentrum. Dat wil zeggen dat onderwijs en opvang worden geïntegreerd onder de naam Talent voor opvang en onderwijs. Ieder Talent kindcentrum krijgt een eigen signatuur en richt zich op de behoeften en het karakter van de wijk waarin het staat. 

Het nieuwe logo zullen wij de komende periode geleidelijk steeds meer gaan gebruiken.
 

7 februari 2021

School en opvang dicht op 8 februari, geen online onderwijs

Beste ouders, verzorgers,

Scholen en opvang dicht, geen online onderwijs
Gezien het extreme weer, de besneeuwde wegen en de oproep van Rijkswaterstaat om morgenochtend niet de weg op te gaan, hebben wij veiligheidshalve besloten om morgen (maandag 8 februari) onze opvanglocaties en scholen gesloten te houden. Er zal ook geen online onderwijs zijn.

Noodopvang
We gaan ervoor zorgen dat er morgen op iedere locatie een medewerker aanwezig is voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, die echt niet thuis kunnen blijven. We rekenen erop dat het hier om een zeer beperkt aantal kinderen zal gaan, dus uitsluitend voor situaties waarbij het echt niet anders kan. Indien u toch gebruik moet maken voor de noodopvang van uw kind(eren), laat ons dit dan weten via d.doezie@talenthoorn.nl.

Berichten
We hadden heel graag weer open willen gaan, waren daar ook helemaal op voorbereid. Helaas strooit het barre winterweer nu roet in het eten. We hopen dat we dinsdag wel weer alle kinderen kunnen ontvangen. Dat zullen we in de loop van morgen beoordelen. Houdt u s.v.p. nadere berichtgeving hieromtrent in de gaten. 

Met vriendelijke groet,

Marjan Terpstra
Bert Groenewoud
College van Bestuur SCIO Groep
Stichting Kinderopvang West-Friesland en Talent voor opvang en onderwijs29 januari 2021

Kleinigheidje voor al uw hulp

Deze week hebben we bij alle gezinnen een bosje tulpen langsgebracht. Een klein gebaar om iedereen even een hart onder de riem te steken. We zijn super trots op hoe jullie als ouders/verzorgers en de kinderen het thuisonderwijs met elkaar verzorgen. Samen staan we sterk. 


18 december 2020

Kerstgroet

Het team van De Bussel wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021!


15  december 2020

Scholen gesloten en noodopvang cruciale beroepen

Geachte ouders, verzorgers,

De scholen en kinderopvang sluiten met ingang van morgen (16 december) t/m 17 januari. Vandaag hebben we afscheid genomen van de kinderen en de komende dagen zullen wij alle benodigde voorbereidingen treffen om het thuisonderwijs vanaf 4 januari mogelijk te maken. 

Het sluiten van de scholen is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. 

Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben, is er de komende periode noodopvang mogelijk. In geval één van beide ouders een cruciaal beroep heeft, wordt verzocht zelf zoveel als mogelijk de kinderen op te vangen. Als dit niet mogelijk is, kunnen kinderen uiteraard wel naar de noodopvang komen. Informatie over cruciale beroepen vindt u via bovenstaande link en op de website van de rijksoverheid. 

Indien u gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie heeft u of krijgt u nog informatie over de noodopvang. Dit betreft de opvang buiten schooltijd en tijdens de kerstvakantie. U vindt deze informatie ook op de website van de kinderopvang. 

Voor noodopvang tijdens schooltijd, met uitzondering van de kerstvakantie, zijn de scholen verantwoordelijk. Wanneer u op grond van uw beroep aanspraak wilt maken op deze noodopvang op school, vragen wij u om dit te doen via dit aanmeldformulier. U vindt deze link ook op de websites van de scholen. Uw gegevens worden verstuurd naar de directeur van de school van uw kind(eren). Hij of zij neemt contact met u op om de opvang af te spreken. Het kan zijn dat de noodopvang voor meerdere Talent scholen wordt samengevoegd en dat uw kind dus op een andere locatie wordt opgevangen dan de eigen school. Voor sommige kinderen is er vanwege bijzondere problematiek of kwetsbare thuissituatie maatwerk nodig. De directeur van de school zal hiervoor de noodzakelijke regelingen treffen, zodat opvang op school alsnog mogelijk is.

Wij vinden het belangrijk om het onderwijs aan alle kinderen zo goed mogelijk invulling te geven. Vanaf 4 januari zullen we dat op afstand doen. Onze leerkrachten werken dan thuis. Via de school van uw kind(eren) wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de online lessen en het thuisonderwijs zullen plaatsvinden. 

Wij realiseren ons dat er opnieuw een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van ouders. Thuis werken en tegelijkertijd zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen is geen eenvoudige opgave. U kunt erop rekenen dat wij alles in het werk zullen stellen om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderen die geen computer thuis tot hun beschikking hebben, kunnen een chromebook van school lenen om online les te kunnen volgen en werk te maken. 

Natuurlijk hadden we 2020 graag op een andere manier met de kinderen willen afsluiten. Ondanks alles wensen wij u en uw gezin gezellige feestdagen en een fijne kerstvakantie. Op 4 januari pakken we het onderwijs weer op, in eerste instantie thuis, maar hopelijk snel daarna weer op school. 

Vriendelijke groet,
Bert Groenewoud
Marjan Terpstra


18 november 2020

Burgemeester op De Bussel

Onze school kreeg bezoek van burgemeester Jan Nieuwenburg. Een van onze leerlingen woont vlakbij de burgemeester en hij zou de tekeningen voor Sinterklaas van leerjaar 1 t/m 6 persoonlijk bij hem afgeven. De burgemeester was helaas niet thuis, dus stopte de leerling een briefje in de brievenbus van de burgemeester. Toen bedacht de burgemeester: dan haal ik de tekeningen wel op bij De Bussel. Wat een eer! We hebben leuk gesproken met de burgemeester, mochten vragen stellen en hebben natuurlijk de tekeningen overhandigd. De burgemeester zorgt er persoonlijk voor dat ze bij Sinterklaas terecht komen.


13 november 2020

Tekeningen voor Sinterklaas

In het Sinterklaasjournaal zagen we tientallen burgemeesters via een videocall in beeld komen. Zij meldden dat Sinterklaas ook bij hun in de gemeente welkom is en dat alle kinderen tekeningen voor Sinterklaas aan alle burgemeesters in Nederland kunnen opsturen. Daniel (groep 4) brengt de tekeningen van de kinderen van het Leerplein 1 t/m 4 naar de burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg. Hij woont bij Daniel in de straat. We zijn benieuwd hoe dat gegaan is.


2 november 2020

3+ groep SKH

Op maandag 2 november is de SKH op De Bussel een 3+ groep gestart.  Op de 3+ groep bieden we gerichte activiteiten aan voor de 3+ kinderen, waardoor hun ontwikkeling steeds meer gestimuleerd wordt. Ook zullen wij met de 3+ groep gaan aansluiten bij het Leerplein 1 t/m 4 van. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezamenlijke activiteiten, feestdagen en spelen op de Leerpleinen samen met de kleuters! 
Dit maakt de drempel naar de basisschool kleiner, waardoor de overgang soepel zal verlopen.

Ontwikkeling vanaf 3 jaar
Kinderen maken, als ze drie jaar zijn, een sprongetje in hun ontwikkeling. Ze krijgen meer behoefte aan uitdaging en willen meer samen spelen. Er ontstaat een grote behoefte om meer te willen 'leren' en bepaalde zaken onder de knie te krijgen. De kinderen willen daarin serieus genomen worden. Op deze leeftijd krijgen ze steeds meer oog voor de wereld om hen heen en ontstaat de behoefte om de wereld te gaan begrijpen. Met rollenspellen oefenen ze allerlei handelingen die ze dagelijks om zich heen zien, zoals in een winkel iets kopen of naar de dokter gaan.

Mochten u interesse hebben in de 3+ groep of in het kinderdagverblijf, dit kan door contact op te nemen met plaatsing@kinderopvanghoorn.nl of bussel@kinderopvanghoorn.nl
 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!