Missie/Visie

PIT 'We doen dit alles samen met veel P​lezier, we verwachten een grote I​nzet en we zien T​alenten groeien!'

Missie en Visie

PIT
'We doen dit alles samen met veel P​lezier, we verwachten een grote I​nzet en we zien T​alenten groeien!'

Missie en Visie

B​eleven. We zijn onszelf, met elkaar, op onderzoek, hebben plezier, ontdekken, vieren, leren samen.

U​itdagend. We staan open voor vernieuwingen, stellen scherpe doelen, eigenaarschap vinden wij belangrijk, zoeken naar 'altijd meer weten'.

Samen. We sluiten niets en niemand uit, samen zijn wij een, dat is onze basishouding. We kijken naar elkaar om.

S​ociaal. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor ons leren/ontwikkelen, voor elkaar. Kinderen voelen zich gezien en gehoord. We zijn gastvrij.

E​igenwaarde. De enige waarde die onbetaalbaar is en een voorwaarde voor geluk. We zijn evenwichtig, stabiel en authentiek.

L​eren.  We bieden een rijk leeraanbod en leren binnen diverse werkvormen, waarin samen leren, samen kiezen en samen ontwikkelen centraal staat. 
 

Visie op leren

 Op De Bussel besteden wij aandacht aan samen leren en ontdekken, eigenwaarde, vertrouwen, waardering en respect voor anderen. Hierdoor zijn alle voorwaarden aanwezig zodat alle leerlingen alles kunnen leren. De Bussel is een school met PIT: We doen dit alles samen met veel Plezier, we verwachten een grote Inzet en stimuleren de ontwikkeling van Talenten.We bieden uitdagend en vernieuwend onderwijs. We hebben als team van De Bussel hoge verwachtingen en werken doelgericht aan de hand van de referentiedoelen. Voorkennis zien wij als essentiële voorwaarde om nieuwe kennis te verwerven. Kennisoverdracht door middel van korte doelgerichte instructies staan op De Bussel centraal. Na de kennisoverdracht komt het oefenen, spelen en leren van de vaardigheid. De leerkrachten, de onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers op het Leerplein hebben zicht op de ontwikkeling van alle kinderen van 3 t/m 12 jaar. Voor de kinderen van 0 t/m 4 is spel een middel om te leren; er wordt door kinderen van alles geoefend tijdens het spelen, zoals delen, ordenen, probleemoplossing, wachten en luisteren. Vanaf 4 jaar besteden wij aandacht aan het Leren Leren van alle kinderen. De kinderen leren het eigen leerproces bij te sturen. (metacognitie)

Visie op organiseren

Door het inzetten van Leerpleinen zijn we in staat om gericht leerlingen te begeleiden, zodat al onze leerlingen optimaal kunnen leren. Wij garanderen een minimaal curriculum, wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle kinderen waar kennis voortbouwt op kennis. De leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben om te kunnen leren. Ze hebben kennis van wat de cognitieve psychologie zegt over hoe mensen dingen leren, over leerstrategieën, voorkennis activeren, feedback geven, leerlijnen en passen deze kennis toe in de dagelijkse praktijk. We organiseren ons onderwijs rond de instructies. Hiervoor gebruiken we het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) en de instructie principes van Rosenshine. De instructies zijn doelgericht, duren maximaal 40 minuten en worden gegeven aan alle leerlingen. We differentiëren in leertijd en ondersteuning. 4 We zetten ICT in om ons onderwijs te versnellen en zien ICT dan ook als middel om effectief te leren. We zoeken continu naar een balans tussen formatief en summatief toetsen.

Visie op de omgeving

In de natuurspeeltuin en ontdektuin kunnen de leerlingen in een groene omgeving spelen met zand, klei, modder, aarde, water, gras en stenen. Bij de beplanting is rekening gehouden met het aantrekken van onder andere lieveheersbeestjes, wormen, vlinders en vogels. Leerlingen kunnen in de ontdektuin op onderzoek uit gaan, hutten bouwen in de groene omgeving, klauteren en spelen. Er is voldoende ruimte om te bewegen en te spelen met elkaar. Het Leerplein is een rijke omgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en ontmoeting en samenwerking stimuleert.

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!