Kwaliteit en resultaten

Alle scholen van Talent werken met een leerlingvolgsysteem om zicht te houden op de ontwikkeling en onderwijsresultaten van kinderen en de school als geheel. Zo monitoren wij de kwaliteit van ons onderwijs.

Kwaliteit en resultaten

Alle scholen van Talent werken met een leerlingvolgsysteem om zicht te houden op de ontwikkeling en onderwijsresultaten van kinderen en de school als geheel. Zo monitoren wij de kwaliteit van ons onderwijs.

Toetsen

Om zicht te houden op ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs, maken wij gebruik van toetsen. Twee keer per jaar maken de kinderen verschillende Cito toetsen op het gebied van lezen, rekenen, taal en spelling. De toetsresultaten geven de leerkracht inzicht in welke lesstof beheerst wordt, welke doelen dus al gehaald zijn en welke instructies nog nodig zijn. 

Op schoolniveau worden de toetsresultaten gebruikt om de effectiviteit van ons onderwijs te vergelijken met de andere scholen van Talent en de landelijk gemiddelde scores. Dit geeft onze school inzicht in onze prestaties en waar we mogelijk nog met elkaar iets te verbeteren hebben. 
 

Eindtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets po te maken. Een eindtoets geeft een toetsadvies voor best passend brugklastype naast het schooladvies. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen overigens niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst. Het schoolresultaat op de Eindtoets  (het gemiddelde van alle leerlingscores) is openbaar en wordt door de Inspectie gebruikt als een indicator voor de onderwijskwaliteit van de school. 
 

Scholen op de kaart

Informatie over onderwijsresultaten per school vindt u op www.scholenopdekaart.nl.
Hier leest u de belangrijkste informatie over alle scholen bij u in de buurt en kunt u eenvoudig scholen met elkaar vergelijken. 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!