Vreedzame school

We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming. Wij hanteren op De Bussel dan ook de principes van 'De Vreedzame School'.

Vreedzame school

We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming.
Wij hanteren op De Bussel dan ook de principes van 'De Vreedzame School'.

De Vreedzame school

Het is voor leerlingen soms nog lastig samenwerken en spelen, het oefenen en leren in gedrag. Hiervoor zet De Bussel De Vreedzame School in.
 

De Vreedzame School is een schoolbreed en preventief programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. In de methode De Vreedzame School worden de klas en de school een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen. 

De Vreedzame School wil de leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven en op eigen benen zetten.  De manier waarop het programma dat wil bereiken is door te werken aan een positief en veilig sociaal klimaat in klas en school en aan positieve relaties tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerlingen.


Gedragsafspraken

In alle lokalen en centraal in de school hangen onze gedragsafspraken. 
  • Wij gaan respectvol met elkaar om 
  • Wij zorgen voor rust in de school
  • Wij gaan goed met de materialen om 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!