Partners

Gezamenlijk stelden wij vast dat we allemaal dagelijks met kinderen uit deze wijk werken en dezelfde doelen nastreven. Wij willen dat kinderen elkaar ontmoeten in de wijk, dat zij hun talenten ontdekken, ze zelfvertrouwen geven, en ook verantwoordelijkheid geven en nemen voor zichzelf en hun omgeving. Wij gaan zorgen voor diversiteit (o.a. in aanbod), verbinding (ontmoeten) en participatie (betrekken van de kinderen bij beslissingen over activiteiten).

Partners

Gezamenlijk stelden wij vast dat we allemaal dagelijks met kinderen uit deze wijk werken en dezelfde doelen nastreven. Wij willen dat kinderen elkaar ontmoeten in de wijk, dat zij hun talenten ontdekken, ze zelfvertrouwen geven, en ook verantwoordelijkheid geven en nemen voor zichzelf en hun omgeving. Wij gaan zorgen voor diversiteit (o.a. in aanbod), verbinding (ontmoeten) en participatie (betrekken van de kinderen bij beslissingen over activiteiten).

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk biedt vele activiteiten die zijn gericht op participatie, ontwikkeling, ontmoeting en preventie en veiligheid, met extra aandacht voor degenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze zijn een verbindende schakel tussen individu, sociale omgeving en samenleving. 

Ook dit schooljaar zullen er door Stichting Netwerk activiteiten georganiseerd worden op de Bussel. 

Nog meer weten over  Stichting Netwerk en De Bussel? Kijk op www.netwerkhoorn.nl
 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!