Beleid toelating, schorsing en verwijdering

Voor de Bussel zijn de algemene afspraken t.a.v. toelating, Time-Out, schorsing en verwijdering van toepassing zoals die zijn opgesteld door Stichting Talent.

Beleid toelating, schorsing en verwijdering

Voor de Bussel zijn de algemene afspraken t.a.v. toelating, Time-Out, schorsing en verwijdering van toepassing zoals die zijn opgesteld door Stichting Talent.
Klik hier voor het beleidsdocument Toelating, Time-Out, Schorsing en Verwijdering met alle Talent afspraken die op ons kindcentrum van toepassing zijn.

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!